eng1 Procedure to obtain Hungarian citizenship

The regular Hungarian Citizenship procedure applies for those people whose at least one parent or grandparent is (was) a Hungarian citizen.

Process Steps

Download and fill out the form "Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM" (Request for Verification of the Hungarian Citizenship Form)

Attach the following documents to the Request Form:

 • The applicant's original birth certificate
 • The applicant's original marriage certificate (if any)

In case you haven't had a Hungarian Passport or ID card before, attach also

 • The parent's / grandparent's Hungarian birth certificate
 • The parent's (Hungarian) marriage certificate
 • And any other (old) Hungarian documents that the applicant or the parent / grandparent has
 • Or the parent's / grandparent's Hungarian valid passport

Mail the Form and the attachment to the Hungarian Embassy of your country of residency. In the mail, attach a self-addressed and stamped envelop for having the Citizenship Certificate sent back to you.

In case you don't posses a Hungarian birth certificate,  (e.g. a child born outside of Hungary) you will need to get your birth certificate registered before submitting your Citizenship Application.

warning smAll forms must be filled out in Hungarian language. All non-Hungarian language documents must be original and translated into Hungarian before they are sent.

warning sm

If the applicant mails the application, the signature must be certified by the Honorary Consul, or a Notary Public.

It may take 6-8 months until the application is processed and assessed. Applicants will receive their citizenship letter and certification by mail. Please note, consular fees are non-refundable.

See consulate fees here »


hun1 Magyar Állampolgárság Megszerzése

Az adatlap kitöltése

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény Adobe PDF dokumentum 10§-a (A magyar állampolgárság igazolása) kimondja:

"10. § A magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható." (az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított 1 évig érvényes)

warning smAmennyiben nem rendelkezik a fentiekben felsorolt okmányok egyikével sem, úgy magyar útlevelének igénylése előtt meg kell vizsgálni magyar állampolgárságának fennállását (a magyar születési anyakönyvi kivonat NEM bizonyítja a magyar állampolgárság fennállását!).

Ez az alábbi módon történik:

 • Ki kell tölteni az "Állampolgárság igazolása iránti kérelem" adatlapot
 • Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, pl.: John Thomas Smith és nem John T. Smith
 • Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tartomány nevét is, pl.: Ontario

Ha már legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal:

 • Csatolni kell a magyar születési anyakönyvi kivonata fénymásolatát és a családi állapotot [házasság(ok), válás(ok), házastárs halotti anyakönyvi kivonata] igazoló magyar okiratok fénymásolatát.
 • Az idegen nyelvű okiratokat magyar fordítással, valamint a hazai anyakönyvezési adatlappal együtt kell csatolni, annak érdekében, hogy az állampolgárság fennállásának megállapítása után a magyarországi anyakönyvezés is megtörténjék.

Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa:

 • A leírt okiratokhoz csatolni kell a szülők házassági anyakönyvi kivonatát, születési anyakönyvi kivonatukat (ha nekik sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik születési és házassági anyakönyvi kivonatát). Amennyiben ezek idegen nyelvű okmányok, úgy magyar fordítást kell, anyakönyvezési adatlapot azonban nem szükséges csatolni.

warning smAz állampolgársági vizsgálatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának Állampolgárság Megállapítási Osztályán végzik, a magyarországi anyakönyvezést pedig a Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztályán. Tekintettel arra, hogy európai uniós tagságunk óta megsokszorozódott a beadott kérelmek száma, a folyamat 6-9 hónapot is igénybe vehet.

Nyilatkozattal szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát megfosztással, Németországba történt áttelepítésével, illetve 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között elbocsátással vesztette el.  Nyilatkozat a magyar állampolgárság visszaszerzésére Adobe PDF dokumentum

Magyar képviselethez történő benyújtása

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – notary public – vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével hitelesíttetnie kell személyazonosságát – érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal dokumentum felhasználásával –, valamint az adatlapon lévő aláírását.

warning smAz esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy postai címén kívül otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámot is adjon meg a kérelem benyújtásakor.

Saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték

Az állampolgárság igazolása, illetve külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyveztetése után kerülhet csak sor az útlevél kérelmezésére.

A külföldön történt születést, illetve a külföldön megkötött, illetve felbontott házasságot (házasságokat) Magyarországon anyakönyveztetni kell.  A hazai anyakönyvezés(ek) iránti kérelmét egyidejűleg nyújthatja be állampolgárság vizsgálata iránti kérelmével.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai képviselet nevére kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

Konzuli díjak »