Névváltoztatás

A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak. A házassági nevet az anyakönyvvezető, a születési nevet pedig az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter módosíthatja.

A névváltoztatási eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte. A névváltoztatásnak az érintett anyakönyvekbe történő feljegyeztetéséről az eljáró hatóság gondoskodik. A kérelmező a névváltoztatás engedélyezéséről okiratot kap.

Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie. 14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Házassági névviselési forma módosítása

Magyar állampolgár esetében a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – akár többször is – módosítható.

Magyar képviselethez történő benyújtása

  • A névváltoztatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni Magyarországon a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál. Az eljárás illeték- és díjköteles.
  • A kérelemhez mellékelni kell azoknak a személyeknek az eredeti anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint, illetve akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás miatt javítani kell.
  • Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerinti ottawai magyar külképviseleten.
  • Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – Notary Public -, vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a mellékelt dokumentummal. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett ottawai diplomáciai képviselet nevére (Embassy of Hungary) kiállított pénzes utalványon (money order) lehet befizetni, amit ajánlott küldeményként felbélyegzett és saját névre megcímzett borítékkal együtt kérünk megküldeni.

warning smAz esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg a kérelem benyújtásakor.

Konzuli díjak »