Házasság hazai anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges!

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás

 Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot

 • Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki pl.: John Thomas Smith és nem John T. Smith
 • Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tartomány nevét is!
 • Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos Csjt. névviselési formái közül választhat Adobe PDF dokumentum
 • A „szabad" vagy "egyedülálló" családi állapot kifejezés nem szerepeltethető. Helyettük lehet: hajadon, nőtlen, elvált, özvegy
 • Csak akkor kötelező kitölteni, ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban. A gyermek családi neve az apa vagy az anya, illetve mindkettőjük családi neve lehet, a szülők házassági névviselésétől függően. A gyermek családi nevében a szülőknek együtt kell megállapodniuk, a megállapodás legkésőbb az első gyermek születéséig módosítható: A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni. (lehetséges változatokat lásd a Névviselési formák dokumentumban)
 • Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni
 • Nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát és külföldi állampolgáságát külföldi útlevelének fénymásolatával igazolhatja

Csatolni kell

1) A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti házassági anyakönyvi kivonatot. A házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait! Olyan házassági anyakönyvi kivonatot nem fogadunk el, amely csak a felek nevét tartalmazza!

 • A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.
 • (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy küldje be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor hiteles másolatot készítünk, melynek díját előre be kell fizetnie.)

2) Az angol és/vagy francia, és/vagy spanyol házassági anyakönyvi kivonat fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti.

Nem angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén keresse meg az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét

3) A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat fénymásolatát (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)

4 ) Amennyiben az egyik házastárs jelenleg csak érvényes külföldi okiratokkal rendelkezik, de személyi adataiból (név, születési hely) arra lehet következtetni, hogy feltehetően jelenleg is fennáll a magyar állampolgársága, úgy szükséges először megigényelnie a magyar állampolgárságot

5) Ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

magyar bíróság ítélete bontotta fel,

 • a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát),

külföldi bíróság ítélete bontotta fel,

 • akkor a magyar állampolgár házastárs esetében szükséges a külföldi bontóítélet (válás) magyarországi anyakönyvezése, az "Adatlap a külföldön felbontott házasság hazai anyakönyvezéséhez"  dokumentum kitöltésével és a benne meghatározott mellékletek csatolásával,
 • a nem magyar állampolgár házastárs esetén a jogerős külföldi bírói ítéletet és annak magyar fordítását

a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg,

a magyar halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,

a korábbi házastárs külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:

Magyar képviselethez történő benyújtása

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – notary public – vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a mellékelt dokumentum felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

warning smAz esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai képviselet nevére kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

Konzuli díjak »