Külföldön felbontott házasság hazai anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges!

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás

Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot

  • Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki pl.: John Thomas Smith és nem John T. Smith
  • Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tartomány nevét is!
  • Lakóhelyeként a váláskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni
  • A nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát és külföldi állampolgárságát külföldi útlevelének fénymásolatával igazolja

Csatolni kell

1) A házasságot felbontó külföldi bíróság jogerős ítéletét. Küldje be a birtokában lévő eredeti okmányt. Az eredeti okmányról ekkor hiteles másolatot készítünk, melynek díját előre be kell fizetnie.

2) A jogerős bontóítélet fordítását:

  • Az angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti,
  • nem angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén keresse meg az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

3) A magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatát (ha a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor lásd itt)

4) A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat másolatát (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)

Magyar képviselethez történő benyújtása

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – notary public – vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a melléklet dokumentum felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

warning smAz esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai képviselet nevére kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

Konzuli díjak »