Elhalálozás hazai anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges!

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás

Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot

  • Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki pl.: John Thomas Smith és nem John T. Smith
  • Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tartomány nevét is!
  • Csak akkor kell kitölteni, ha az elhalt nős vagy férjes családi állapotú volt
  • Ha érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, vagy állampolgársági bizonyítvánnyal nem rendelkezett, de vélelmezhető a haláleset időpontjában fennálló magyar állampolgársága, annak igazolása céljából állampolgárság-vizsgálatra van szükség

Csatolni kell

1) A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.

  • A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.
  • A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.
  • (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy küldje be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor hiteles másolatot készítünk, melynek díját előre be kell fizetnie.)

2) A külföldi halotti anyakönyvi kivonat fordítását:

  • Angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti
  • Nem angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén keresse meg az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

3) Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban.

Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

Magyar képviselethez történő benyújtása

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – notary public – vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a mellékelt dokumentum felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

warning smAz esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai képviselet nevére kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

Konzuli díjak »